ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΩΘΗΤΗΣ ΤΡΟΦΩΝ

Η εταιρία ΜΕΤΑΛΚΑΤ Κούζας Θεόδωρος & ΣΙΑ ΟΕ με τη χρόνια εξειδίκευση πάνω στον αγελαδοτροφικό  εξοπλισμό φέρει μία νέα καινοτομία που στόχος της είναι να διευκολύνει τον αγελαδοτρόφο τόσο πρακτικά όσο και οικονομικά.

Ο προωθητής τροφών είναι ένα εξάρτημα το οποίο χρησιμεύει στην προώθηση των τροφών μέσα στο παχνί σε πολύ γρήγορο χρόνο. Η λειτουργία του είναι απλή, σπρώχνει την τροφή χάρη στην περιστροφή ενός λάστιχου που φέρει πάνω του μέσω ενός μουαγιέ που του δίνει κίνηση.