ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ


ΑΝΤΙΝΕΜΙΚΑ ΔΙΧΤΥΑ

Στην κτηνοτροφία, παράγοντες όπως το φως και ο αέρας είναι απαραίτητοι για την ευημερία των ζώων και συνεπώς για τη λειτουργική και η οικονομική επιτυχία είναι ζωτικής σημασίας.

Ο σωστός αερισμός μέσω ρυθμιζόμενης παροχής αέρα είναι ιδιαίτερα σημαντικός.


Σύστημα 1.

Επιτρέπει τον εξαερισμό από κάτω, μπορεί να ανυψωθεί εντελώς.

Συνδυάζει δίχτυ και μουσαμά.

Το σύστημα 1χρησιμοποιείται για αερισμό και επένδυση πλευρικών τοιχωμάτων και εγκαθίσταται κυρίως εκεί όπου τα ζώα δεν έχουν επαφή.

 

Σύστημα4

Είναι το πιο ολοκληρωμένο μεταξύ των συστημάτων εξαερισμού του πλευρικού τοιχώματος. Επιτρέπει τον αερισμό από κάτω αλλά και από πάνω. Εάν δουλέψετε και τις δυο επιλογές κάτω και πάνω, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για σκίαση το καλοκαίρι. Ένα σύστημα που προσφέρει πολλές δυνατότητες


Σύστημα πόρτας 4

 

Ολοκληρωμένο σύστημα ανοιγόμενης πόρτας με πολλές επιλογές υφάσματος σε δίχτυ αλλά και σε μουσαμά.

Επιλογή ανοίγματος με τηλεχειριστήριο.


Σύστημα πόρτας 1

 

Η συρόμενη κουρτίνα είναι μία λύση για μικρότερα ανοίγματα και αρκετά οικονομική,

(μέγιστο πλάτος 10m μέγιστο ύψος 4,5m).

Σταθερότητα και ευκολία στη χρήση

Κλείσιμο της κουρτίνας, ακόμη και με ισχυρό πίεση ανέμου.