ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ


ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ GAT3000 ΓΙΑ ΜΟΣΧΑΡΑΚΙΑ

Λιγότερα πνευμονικά προβλήματα.

Οι πνευμονικές λοιμώξεις σε νεαρά βοοειδή είναι μια από τις κύριες αιτίες θανάτου. Ένας συνδυασμός κακού αέρα και πολύ υψηλής συγκέντρωσης αμμωνίας μπορεί να είναι θανατηφόρος για νεαρά μοσχάρια. Μια μόλυνση του πνευμονικού σωλήνα στην πρώτη φάση της ζωής του μοσχαριού επιβραδύνει την ανάπτυξή του.

Έρευνες δείχνουν ότι είναι ένας από τους λόγους για τη μειωμένη παραγωγή γάλακτος αργότερα στη ζωή τους.

Ο σωστός αερισμός διασφαλίζει ότι τα βοοειδή σας παίρνουν καθαρό αέρα χωρίς υπερβολικά επίπεδα αμμωνίας.


Τα υψηλά επίπεδα αμμωνίας και μικροβίων στον αέρα της κτηνοτροφικής μονάδος βλάπτουν τις βλεννογόνες μεμβράνες της αναπνευστικής οδού του ζώου και επομένως είναι ευαίσθητα σε λοιμώξεις. Αυτό οδηγεί σε υψηλό κόστος θεραπείας και παρακολούθησης, καθώς και αυξημένη χρήση φαρμάκων. Έχει αποδειχθεί ότι ακόμη και τα ζώα που δεν υποφέρουν από πυρετό έχουν συχνά πνεύμονες που έχουν υποστεί βλάβη.Αυτό οφείλεται σε αρκετά προβλήματα συμβατικών συστημάτων εξαερισμού ή φυσικά ανοίγματα ,στα χωρίσματα γύρω από τα κλούβια των μοσχαριών καθιστούν δύσκολη την κυκλοφορία του αέρα, ο αναπνευστικός αέρας και η θερμότητα του σώματος κάνει την υγρασία στις περιοχές αυτές να αυξάνεται εξαιρετικά.


Ο Prof. Dr. Ken Nordlund του πανεπιστήμιου κτηνιατρική, Wisconsin-Madison,USA ο οποίος μελέτησε το σύστημα εξαερισμού με αεροθάλαμο μέτρησε τον αριθμό των μικροβίων στον αέρα σε διάφορες περιοχές σε μια κτηνοτροφική μονάδα μετρήθηκε 3.000-φορές μεγαλύτερο φορτίο μικροβίων σε σχέση με τον εξωτερικό αέρα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αγελάδα που είχε πνευμονία ως μοσχάρι δίνει 20%λιγότερο γάλα, μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε την απώλεια και τα οφέλη.