ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Ηλεκτρικο μηχανημα καθαρισμου και απολύμανσης στρωμάτων SPR 910 VARIO PRO .
Λύση στην δύσκολη, χρονοβόρα αλλά απαραίτητη δουλειά του καθαρισμού και απολύμανσης στρωμάτων.

Χωρίς εκπομπές
Αθόρυβο
Έλεγχος ταχύτητας
Κίνηση εμπρός και πίσω
Ισχυρές μπαταρίες 80 Ah AGM για μεγάλη διάρκεια ζωής
Μεγάλη
δύναμη


Η μονάδα ελέγχου Engage 2 ελέγχει την τάση των μπαταριών και τις προστατεύει από βαθιά εκφόρτιση.

Χάρη στην γέφυρα ABS, οι μπαταρίες του SPR910 προστατεύονται επίσης από δυσμενείς θερμοκρασίες.


Πάνω από 7.500 SPR 910 VARIO PRO χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε όλη την Ευρώπη!