ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ GAT3000

Εξαερισμός με καθαρό αέρα .

 

Τα υψηλά επίπεδααμμωνίας και μικροβίων στον αέρα της κτηνοτροφικής μονάδος  βλάπτουν τις βλεννογόνες μεμβράνες τηςαναπνευστικής οδού του ζώου  και επομένωςείναι ευαίσθητα σε λοιμώξεις. Αυτό οδηγεί σε υψηλό κόστος θεραπείας καιπαρακολούθησης, καθώς και αυξημένη χρήση φαρμάκων. Έχει αποδειχθεί ότι ακόμηκαι τα ζώα που δεν υποφέρουν από πυρετό έχουν συχνά πνεύμονες που έχουν υποστεί βλάβη .

Αυτό οφείλεται σεαρκετά προβλήματα συμβατικών συστημάτων εξαερισμού ή φυσικά ανοίγματα ,σταχωρίσματα γύρω από τα κλούβια των μοσχαριών καθιστούν δύσκολη την κυκλοφορία του αέρα, ο αναπνευστικόςαέρας και η θερμότητα του σώματος  κάνειτην  υγρασία στις περιοχές αυτές νααυξάνεται εξαιρετικά.

Ο  Prof. Dr. Ken Nordlund του  πανεπιστήμιου  κτηνιατρική, Wisconsin-Madison, USA   ο οποίος μελέτησε το σύστημα εξαερισμού μεαεροθάλαμο  μέτρησε τον αριθμό τωνμικροβίων στον αέρα σε διάφορες περιοχές σε μια κτηνοτροφική μονάδα .  μετρήθηκε 3.000-φορές μεγαλύτερο φορτίο μικρόβιων σε σχέση με τον εξωτερικό αέρα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότιμια αγελάδα που είχε πνευμονία ως μοσχάρι δίνει 20%  λιγότερο γάλα, μπορείτε εύκολα να υπολογίσετετην απώλεια και τα οφέλη .

 

 Εφαρμογή :


Χώρους σταυλισμού

·        Δημιουργία ζώνης καθαρού και φρέσκουαέρα στον χώρο.

·        Μεγάλη ένταση αέρα πάνω στο ζώο(αντιμετώπισηHEAT STRESS).

·        Διώχνειεπιβλαβή αέρια και μικρόβια -Μείωση αμμωνίας στην ατμόσφαιρα.

·        Απομάκρυνσημυγών και άλλων εντόμων από τον χώρο ανάπαυσης λόγο της έντασης του αέρα.

·        Πίνακαςρύθμισης στροφών συμφώνα με την θερμοκρασία.

·        Λιγότερουςανεμιστήρες (χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος).

 

Χώρους μοσχαριών

·        Καθαρόςαέρας .

·        Αποδεδειγμέναταχύτερη ανάπτυξη .

·        Ελάττωσηασθενειών αναπνοής και κρουσμάτων βήχα .

·        Μοναδικήλύση για τους χώρους των μοσχαριών .

·        Διώχνειεπιβλαβή αέρια και μικρόβια -Μείωση αμμωνίας στην ατμόσφαιρα .

·        Λιγότερουςανεμιστήρες (χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος).

 

Αρμεκτήρια

·        Δημιουργίαζώνης καθαρού αέρα στον χώρο εργασίας του αρμεχτή και αποτελεσματική δροσιά σταζώα .

·        Ρυθμιζόμενα  VARIO 360° ακροφύσια .

·        5σκάλες ταχύτητας