ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ GAT3000

Εξαερισμός με καθαρό αέρα .

 

Τα υψηλά επίπεδα αμμωνίας και μικροβίων στον αέρα της κτηνοτροφικής μονάδος  βλάπτουν τις βλεννογόνες μεμβράνες της αναπνευστικής οδού του ζώου  και επομένως είναι ευαίσθητα σε λοιμώξεις. Αυτό οδηγεί σε υψηλό κόστος θεραπείας και παρακολούθησης, καθώς και αυξημένη χρήση φαρμάκων. Έχει αποδειχθεί ότι ακόμη και τα ζώα που δεν υποφέρουν από πυρετό έχουν συχνά πνεύμονες που έχουν υποστεί βλάβη .

Αυτό οφείλεται σε αρκετά προβλήματα συμβατικών συστημάτων εξαερισμού ή φυσικά ανοίγματα ,στα χωρίσματα γύρω από τα κλούβια των μοσχαριών καθιστούν δύσκολη την κυκλοφορία του αέρα, ο αναπνευστικός αέρας και η θερμότητα του σώματος  κάνει την  υγρασία στις περιοχές αυτές να αυξάνεται εξαιρετικά.

Ο  Prof. Dr. Ken Nordlund του  πανεπιστήμιου  κτηνιατρική, Wisconsin-Madison, USA   ο οποίος μελέτησε το σύστημα εξαερισμού με αεροθάλαμο  μέτρησε τον αριθμό των μικροβίων στον αέρα σε διάφορες περιοχές σε μια κτηνοτροφική μονάδα .  μετρήθηκε 3.000-φορές μεγαλύτερο φορτίο μικροβίων σε σχέση με τον εξωτερικό αέρα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αγελάδα που είχε πνευμονία ως μοσχάρι δίνει 20%  λιγότερο γάλα, μπορείτε εύκολα να υπολογίσετε την απώλεια και τα οφέλη .

 

 Εφαρμογή :


Χώρους σταυλισμού

·        Δημιουργία ζώνης καθαρού και φρέσκου αέρα στον χώρο.

·        Μεγάλη ένταση αέρα πάνω στο ζώο(αντιμετώπισηHEAT STRESS).

·        Διώχνει επιβλαβή αέρια και μικρόβια -Μείωση αμμωνίας στην ατμόσφαιρα.

·        Απομάκρυνση μυγών και άλλων εντόμων από τον χώρο ανάπαυσης λόγο της έντασης του αέρα.

·        Πίνακας ρύθμισης στροφών σύμφωνα με την θερμοκρασία.

·        Λιγότερους ανεμιστήρες (χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος).

 

Χώρους μοσχαριών

·        Καθαρόςαέρας .

·        Αποδεδειγμέναταχύτερη ανάπτυξη .

·        Ελάττωσηασθενειών αναπνοής και κρουσμάτων βήχα .

·        Μοναδικήλύση για τους χώρους των μοσχαριών .

·        Διώχνειεπιβλαβή αέρια και μικρόβια -Μείωση αμμωνίας στην ατμόσφαιρα .

·        Λιγότερουςανεμιστήρες (χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος).

 

Αρμεκτήρια

·        Δημιουργίαζώνης καθαρού αέρα στον χώρο εργασίας του αρμεχτή και αποτελεσματική δροσιά σταζώα .

·        Ρυθμιζόμενα  VARIO 360° ακροφύσια .

·        5σκάλες ταχύτητας