ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ GAT3000 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΤΡΕΣ

CAT 3000 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΤΡΕΣ(HEATSTRESS)


Η ονομασία του προέρχεται από την συντομογραφία Clean Air Transport. 


Το σύστημα αερισμού CAT 3000 κατανέμει τον φρέσκο εξωτερικό αέρα ομοιόμορφα σε όλο το μήκος του με την ίδια ταχύτητα 3,5m/sec χωρίς να αφήνει σημεία που το ζώο δεν καλύπτετε από αέρα όπως συμβαίνει στους ανεμιστήρες οροφής και πλάγιους ανεμιστήρες.


Με τα ακροφύσια 360° που φέρει πάνω του καταφέρνουμε να συγκεντρώσουμε μεγάλη ποσότητα αέρα πάνω στο ζώο με μεγάλη ταχύτητα.


Η λειτουργιά του κρατάει τον στάβλο σας καθαρό 365 μέρες τον χρόνο από αμμωνία και επιβλαβή αέρια ανανεώνοντας τον αέρα με φρέσκο περίπου 12 φόρες την ώρα, με το σύστημα inverter που αυξομειώνει την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάλογα με την θερμοκρασία.     

  

Λιγότερους ανεμιστήρες (χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος).


Δημιουργία κλίματος φρέσκου αέρα στον χώρο σταυλισμού, βελτίωση της υγείας των ζώων, αύξηση στην απόδοση γάλακτος, βελτίωση στην γονιμότητα τους καλοκαιρινούς μήνες.


Δημιουργήστε τις κατάλληλες συνθήκες για τα ζώα σας και αυτά σίγουρα θα σας ανταμείψουν.