ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΟΥΣΤΑΣΙΩΝ
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ GAT3000

Εξαερισμός με καθαρό αέρα . Εφαρμογή σε:

Αρμεκτήρια

·        Δημιουργία ζώνης καθαρού αέρα στον χώρο εργασίας του αρμεχτή και αποτελεσματική δροσιά στα ζώα .

·        Ρυθμιζόμενα  VARIO 360° ακροφύσια .

·        5 σκάλες ταχύτητας

Χώρους μοσχαριών

·        Καθαρός αέρας .

·        Αποδεδειγμένα ταχύτερη ανάπτυξη .

·        Ελάττωση ασθενειών αναπνοής και κρουσμάτων βήχα .

·        Μοναδική λύση για τους χώρους των μοσχαριών .

·        Διώχνει επιβλαβές αέρια και μικρόβια -Μείωση αμμωνίας στην ατμόσφαιρα .

·        Λιγότερους ανεμιστήρες (χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος).