ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο χάλυβας σαν υλικό έχει γνωρίσει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη άνθηση στη χώρα μας. Η εξοικείωση των πολιτών στο εν λόγω υλικό επέτρεψε τη χρήση του ως κύριο δομικό στοιχείο σε κτηριακές κατασκευές οι οποίες λίγα χρόνια πριν κατασκευάζονταν αποκλειστικά από οπλισμένο σκυρόδεμα.